سرویس جهیزیه وصال
موجودیت: موجود
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: هزینه دار
توضیحات:

سرویس جهیزیه وصال 

شامل 52 قلم و74 پارچه 

رنگ:سفید-صورتی-کالباسی-سبزآبی-سبزپاستیلی